Bestuur

Wat doet de gebruikersvereniging PluriformZorg?
De gebruikersvereniging stimuleert en faciliteert actief de uitwisseling van kennis en ervaring. Op basis van de wensen vanuit de aangesloten zorgorganisaties worden (kleine) werkgroepen gevormd, die aan de slag gaan met een gericht thema. De resultaten van de werkgroepen komen beschikbaar voor alle aangesloten organisaties.
Verder gaat de gebruikersvereniging samenwerken met Adapcare om de roadmap samen vorm te geven en te realiseren en om de ondersteuning door Adapcare nog meer in lijn te brengen met de behoeften van de leden.
De gebruikersvereniging heeft een kennisbank en communicatieplatform opgezet waarin kennis en informatie worden gedeeld. Het communicatieplatform wordt ingezet ter ondersteuning van de samenwerking binnen de werkgroepen en uitwisseling van kennis en ervaring. Ervaringen en resultaten van de werkgroepen zullen worden opgeslagen in de kennisbank.
Wie kunnen lid worden van de 
gebruikersvereniging PluriformZorg?
Alleen zorgorganisaties, die Pluriform gebruiken of aan het implementeren zijn, kunnen lid worden. De gebruikersvereniging is voor en door Pluriform zorgorganisaties.
Wat wordt er van de leden verwacht?
Om een optimaal rendement uit de gebruikersvereniging te halen, verwachten we van leden een actieve bijdrage en bereidheid tot delen van kennis en informatie.
 Wat vindt Adapcare hiervan?
Adapcare ondersteunt de vereniging van harte en wil met alle plezier de vereniging faciliteren. De vereniging zal veelvuldig en in nauw contact met Adapcare opereren, maar wel vanuit een onafhankelijke positie. Adapcare vindt dit een gezond uitgangspunt.
Wat is de juridische status van de vereniging?
Zoals de naam al aangeeft is het een vereniging met eigen juridische entiteit en staat dus los van Adapcare en de zorgorganisaties. Zorgorganisaties kunnen lid worden. Elk lid heeft stemrecht.
Wanneer start de gebruikersvereniging PluriformZorg?
De oprichting is opgericht op 14 april 2023. Het bestuur bestaat uit managers van de zorgorganisaties Amsta, Ons Tweede Thuis en Pameijer.
Wat zijn de kosten?
De jaarlijkse contributie bedraagt €3.000. Dit bedrag dient alleen om de lopende kosten te dekken; de vereniging zal geen vermogen opbouwen.
Bij wie kan ik mij aanmelden of meer informatie opvragen?
Dit kan bij de leden van bestuur:
Dore Alkema do.alkema@amsta.nl
Evert Janssen Evert.Janssen@pameijer.nl
Ton Verberne t.verberne@onstweedethuis.nl