U kunt uw organisatie aanmelden middels het invullen van onderstaande velden:

  Startdatum (Ad 1)

  (Geplande) startdatum Pluriform (Ad 3)

  Statuten gelezen?

  Statuten lezen

  Ad 1) Startdatum
  Startdatum is de datum waarop de organisatie officieel deelneemt aan de gebruikersvereniging. Startdatum is altijd een eerste dag van een maand. De contributie is in het eerste jaar is afhankelijk van de startdatum: Aantal maanden dat de organisatie officieel lid van gebruikersvereniging maal jaarlijkse contributie gedeeld door 12.

  Ad 2) AGB code
  Eén van de AGB codes van de zorgorganisatie ter bevestiging dat de organisatie inderdaad een zorgorganisatie is.

  Ad 3) (Geplande) startdatum gebruik Pluriform
  Startdatum van het gebruik van Pluriform ter bevestiging dat de organisatie inderdaad het pakket gebruikt of in gebruik zal nemen. Zorgorganisaties, die het pakket nog niet officieel in gebruik hebben genomen, maar wel in de implementatiefase zitten, zijn ook van harte welkom.